Djembe-Nytt
Nyhetsbrev för Afrikanska Trummor och Dans i Sverige
Trumkurser   Danskurser   Föreställningar   Trumjam   Trummor   Övrigt
Norra Sverige   Stockholm   Mellansverige   Göteborg   Södra Sverige   Malmö
Bild 1
WEST AFRICAN DANCECAMP 1-6 AUG 2016
 
Sommarkurs i västafrikansk dans på Åsa Folkhögskola.

Det går fortfarande att anmäla sig!

for english scroll down...

Välkomna till en intensiv och inspirerande danskurs med massor av dansglädje! Vi dansar traditionell västafrikansk dans med några av Europas bästa lärare inom den här dansstilen; Aminata Touré och Alhassane Keita. Dansen ackompanjeras av minst två musiker på djembe och doundoun.

Sommarkursen fokuserar på olika rytmer/danser från Västafrika främst från Guinea. Vi dansar två timmar på morgonen och två timmar på sen eftermiddag med olika koreografier. På kvällarna kopplar vi av med allt från filmvisning till grillning och bad.

UPPLÄGG:
Måndag 1 augusti:
kl 11-13 inskrivning
kl 12 lunch

Dansklasser:
Måndag 15-17
Tisdag 9.30-11.30 och 15-17
Onsdag 9.30-11.30 och 15-17
Torsdag 9.30-11.30 och 15-17
Fredag 9.30-11.30 och 15-17
Lördag 9.30-11.30

Lördag 6 aug: dansklass på förmiddagen, lunch kl 12, städning och avresa kl 16.

Avslutningsfest / Doundounba fredag 5 aug på kvällen.

Pris: 4500 kr för samtliga dansklasser, kost och logi.

Måltider: frukost kl 8, lunch 12 och middag 17.30. Det kommer att serveras husmanskost som ingår i Åsa Folkhögskolas mat + boendepaket. Kl 20 kommer de som vill kunna köpa västafrikansk mat till en extra kostnad av 50 kr.

Anmälan: http://dancecamps.se/anmalan/

Boka tåg/buss -biljett: Slutstation Sköldinge

Om Åsa Folkhögskola: http://www.asa.fhsk.se/

Det finns möjlighet till gratis barnpassning under detta läger. Om barnet är över en viss ålder tillkommer en kostnad för mat och logi: 0-4 år: 100 kr, 5-12 år: 825 kr, 12-18 år: 1.150 kr

***********

WEST AFRICAN DANCE CAMP anordnas av DanceCamps i samarbete med Klara Berggren och Alhassane Camara. Klara och Alhassane arrangerar sedan flera år danskurser, dansresor och uppträdanden i Sverige och Västafrika.

Kursarrangörer: Dancecamps i samverkan med Åsa folkhögskola. Mer information om kostnad, lärare och anmälan hittar du på Dancecamps hemsida www.dancecamps.se

***********

Aminata Touré är född i Guineas huvudstad Conakry. Hon växte upp i kvarteret Matam som är ett konstnärliga centrum, där dans och musik är en integrerad del av människors liv. Redan från tidig ålder var Aminata intresserad av dans och när hon var 10 år började hon dansa i baletten Suraa kata, som hon dansade med fram till 2008.

I april 2007 blev Aminata uttagen som en av fem dansare att representera Guinea i den berömda gruppen Afrika! Afrika! ledd av koreografen Georges Momboye. Efter att ha turnerat med gruppen i ett och ett halvt år, med över 350 föreställningar på olika håll i Europa bosatte sig Aminata i Belgien för att fortsätta sin karriär som dansare och danslärare.

Hon har sedan 2010 varit verksam i Belgien och bl.a startat föreningen Ginè Faré, varit med och organiserat "Stages Internationaux d´Eté de Bruxelles", deltagit i olika konstnärliga projekt och hon undervisar regelbundet samt har workshops i Belgien och utomlands. 2013 bildade hon sin egen balett Badenya Ballet i Bryssel tillsammans med ett tjugotal artister.

***********

Alhassane Keita är dansare och musiker i Les Ballets African, en av Guineas Nationalbaletter. Han är född i övre Guinea och fick sin konstnärliga utbildning av sin far i Kouroussa. Liksom sin far och farfar före honom så är Alhassane en berömd och hyllad doundounba dansare som har uppträtt på många internationella festivaler.

Förutom i Les Ballets African har Alhassane arbetat som konstnärlig ledare för ett antal grupper i Guinea, bl.a Billy Percussion de Guinée och Baraka Percussion i Conakry. Han är en energisk och lättillgänglig lärare som har undervisat västafrikanska danser i Guinea, Mali, Gambia, Finland och Sverige.

Alhassane bor i Helsingfors, Finland, där han ger danskurser och workshops och ordnar dansresor till Guinea. Han är också konstnärlig ledare för den Helsingfors baserade gruppen Dounya Fanyi Fan.

************

ENGLISH:

DANCE CAMPS - WEST AFRICAN DANCE CAMP 1-6 AUG 2016

Welcome to an intensive and inspiring dance camp! We dance traditional West African dance with some of Europe´s best dance teachers: Aminata Toure and Alhassane Keita. The dance is accompanied by at least two musicians on the djembe and doundoun.

This summer course will focus on different rhythms/dances from West Africa, mainly from Guinea. We dance two hours in the morning and two hours in the late afternoon with various choreographies. In the evenings we relax with movies, barbecues and visiting a nearby lake.

SETUP:
Monday, August 1 :
at 11-13 enrollment
12 pm Lunch
afternoon / evening introduction of teachers and musicians , dance class 1, dinner

Dance Classes:´
Monday 15-17
Tuesday 9:30-11:30 and 15-17
Wednesday 9:30-11:30 and 15-17
Thursday 9:30-11:30 and 15-17
Friday 9:30-11:30 and 15-17
Saturday 9:30-11:30

Saturday, August 6 : dance class in the morning , lunch at 12 o´clock , cleaning and departure at 16th

Closing party Doundounba Friday, August 5 in the evening.

Meal Plan: Breakfast at 8 am , lunch 12 and dinner 17:30. It will be served home cooked food included in Åsa Folkhögskolas food + accommodation packages. 8 pm, those who want can buy West African food at an additional cost of 50 SEK.

Price: SEK 4500 for all dance classes, meals and accommodation .

Book train / bus -ticket: Final Station Sköldinge

Registration: http://dancecamps.se/anmalan/

About Åsa Folk High School : http://www.asa.fhsk.se/

There is the possibility of babysitting during this camp. If the child is over a certain age will be a cost for food and accommodation .

WEST AFRICAN DANCE CAMP is organized by Dance Camps in collaboration with Klara Berggren and Alhassane Camara. Klara and Alhassane have since several years back, arranged dance classes, dance camps and performances in Sweden and West Africa.

Price: SEK 4500 for all dance classes, meals and accommodation.

Organizers: Dance Camps in collaboration with Åsa Folk High School.
For more information about cost, teachers and registration can be found at Dance Camps website www.dancecamps.se

http://www.asa.fhsk.se/Utbildningar-Kurser/Sommarkurser/category/2060/Dancecamps-West-African-Dancecamp-1-6-aug

*****************************************************

Aminata Toure was born in Conakry the capital of Guinea. She grew up in Matam a neighborhood that is a cultural center where music and dance are an integrated part of peoples lives. Even from an early age Aminata was interested in dancing and when she was 10, she started to dance in the ballet Sourakhata, where she danced until 2008.

Aminata was selected one of five dancers in April 2007, to represent Guinea in the famous group Africa! Africa! led by the choreographer Georges Momboye.
After touring with the group a year and a half, with 350 performances in different parts of Europe, Aminata settled in Belgium to continue her career as a dancer and dance teacher.

She has been working in Belgium since 2010 where she started the association Ginè Faré, arranged "Stages Internationaux d´Eté de Bruxelles", participated in various artistic projects and since then she teaches regularly and have workshops in Belgium and abroad. In 2013 she formed her own ballet Badenya Ballet in Brussels together with twenty artists other artists.

*****************************************************
Alhassane Keita is a dancer and musicien of Les Ballets Africains, the national ballet of Guinea. He was born in upper Guinea and got his artistic education from his father in Kouroussa. Like his father and grandfather before him, Alhassane is a famous and celebrated doundounba dancer who has been performing in many international festivals.

Besides Les Ballets Africains, Alhassane has worked years as an artistic director of many groups in Guinea, for example Billy Percussion de Guiné and Baraka Percussion in Conakry. He is a clear, energetic and approachable teacher and has been teaching West African dances in Guinea, Mali, Gambia, Finland and Sweden.

Alhassane lives in Helsinki, Finland, where he gives dance classes and workshops and arranges dance camps to Guinea. He is also the artistic director of Helsinki based Dounya Fanyi Fan.

För mer information kontakta: info@dancecamps.se

För mer information kontakta: info@dancecamps.se
Klara Berggren   www.dancecamps.se
2016-07-24 19:43:30
Tillbaka              Stäng              Skriv ut              Tipsa en VänDjembe-Nytt är en gratistjänst på www.djembe.se. Du kan läsa Webbtidningen,
Prenumerera på Nyhetsbreven och även göra egna Utskick till Prenumeranterna.

Du får gärna göra korta Bildreportage i Djembe-Nytt om Trummor eller Dans på din
egen ort eller från någon resa du gjort. Kontakta Webbredaktören för information.

Om du vill ha Bilder från ett Bildreportage kan du också kontakta Webbredaktören.