Är andras djembekurser likadana?
  På alla möjliga håll i världen finns det lärare som erbjuder kurser i djembespel.
Vad som undervisas och hur det undervisas kan variera väldigt mycket.
Här följer en översikt över olika typer av kurser som förekommer och vad som skiljer dem åt.
Ju längre ner i listan, desto längre avstånd till den ursprungliga djembetraditionen.

På Djembe Centers kurser undervisas huvudsakligen den moderna traditionen.


KLASSISK DJEMBETRADITION
Bytraditionen, dvs den tradition som under många generationer funnits i de lantliga byar i Västafrika där Malinkefolket lever.
Geografiskt område: Främst Guinea och Mali med kringliggande regioner.
Trummor: Många bastrummor (doundoun, sangban, kenkeni) och klockor, få djembetrummor.
Rytmer: Många olika bas- och klockrytmer spelas samtidigt, enstaka komprytmer för djembe, samt traditionella solofraser för djembe.
Spelteknik: Djembens grundslag, regionala varianter beroende på lärare.
Övrigt: Tempot är ofta lägre och djembens ton mer nedstämd än i den moderna stadstraditionen. Spelet och rytmerna är avsedda för de ursprungliga traditionella dansernas koreografi. Traditionella sånger finns till varje rytm.


MODERN DJEMBETRADITION
Stadstraditionen - eller danskompanitraditionen - dvs den tradition som uppstått under senare hälften av 1900-talet i samband med bildandet av nationella danskompanier med landets bästa traditionella dansare och trummare, som turnerar runt om i världen med dans, trumspel och sång, samt skapar nya danser och rytmer i linje med denna tradition.
Geografiskt område: Huvudstäderna i Guinea, Mali, Gambia, Senegal, m fl.
Trummor: Många djembetrummor, en uppsättning bastrummor (doundoun, sangban, kenkeni) och klocka.
Rytmer: Flera samtidiga komprytmer för djembe (vanligen klassiska solofraser), en bas/klockrytm, samt helt eller delvis improviserade djembesolofraser.
Spelteknik: Djembens grundslag, storstadsteknik för ökad snabbhet.
Övrigt: Tempot är ofta högre och djembens ton mer uppstämd än i den klassiska bytraditionen. Spelet och rytmerna är avsedda för uppvisning av både de ursprungliga traditionella dansernas koreografi och nyskapade danskoreografier i denna tradition. De traditionella sångerna finns kvar och nya läggs till.


ANDRA TRUMMORS TRADITIONER
Ingen djembetradition - istället någon annan trumtradition, vars trummor inte är lika vanligt förekommande och populära som djembetrummor. T ex Sabar från Senegal, Bugarabo från Gambia, K'panlogo från Ghana eller Afrokubanskt från Västindien.
Geografiskt område: Någonstans i Afrika eller Latinamerika.
Trummor: Djembetrummor - trots att rytmerna är avsedda för andra trummor.
Rytmer: Ej djemberytmer, utan rytmer från en helt annan tradition avsedda att spelas på en annan typ av trummor med en helt annan spelteknik.
Spelteknik: Antingen andra trummors spelteknik eller traditionell djembeteknik.
Övrigt: Rytmer från andra traditioner kan vara mycket givande att spela och känna till - så länge man är medveten om att det inte är djemberytmer. Risken finns att man lär sig andra trummors spelteknik istället för djembens grundslag.


TRUMCIRKEL (COMMUNITY DRUMMING)
Ingen djembetradition eller någon annan specifik trumtradition. Uppstod under hippie-eran på 60-talet som en gemenskapsaktivitet.
Geografiskt område: Västerländska storstäder och internationella turistorter.
Trummor: En blandning av djembetrummor och andra trummor och slagverk.
Rytmer: En närmast slumpmässig blandning av rytmer från alla möjliga håll.
Spelteknik: Ingen särskild. Var och en gör på sitt sätt.
Övrigt: Denna typ av trumspel har vanligtvis ett helt annat syfte än att lära ut rytmer och spelteknik. Ofta är syftet enbart att få så många som möjligt att spela tillsammans för att känna sig som en del av en gemenskap (vilket är grundkänslan i det traditionella trumspelet).

 

 Till Startsidan
 © Lennart Hallström, Djembe Center Stockholm och Åfors i Småland.
lennart.hallstrom@djembe.se   ·   070-725 42 63    ·   www.djembe.se
 Skriv ut Sidan