Go Top / Menu


Afrikanska trumrytmer  -  Övnings-CD 7

70 minuter
med dj
embe,
bastrummor
and klocka.

Pris: 70:-
(inkl moms)


Till Beställningssidan


LYSSNA
PÅ LJUD-
EXEMPLET!

Om din
dator är
utrustad
med ett
ljudkort
och en
ljudspelare,
så kan du
lyssna på
ett ljud-
exempel

från spår
17 eller 37
på CD:n.

Vänta tills
ljudfilen har
laddats ner!

Ett kort
ljudexempel
upprepas i
webläsarens
ljudspelare
och åstad-
kommer en
kontinuerlig
rytm.

Detta låter
bra med
Internet
Explorer,
medan
Netscape
Navigator
lägger till
en kort paus
efter varje
upprepning.


Denna övnings-CD innehåller två
rytmer, som var och en består
av tre djemberytmer, en basrytm,
en klockrytm och en signal.

Som du ser till höger så spelas
delrytmerna först var för sig och
sedan i olika kombinationer.

Forêt / Liberté

Spår

Delrytm

Tempo

Tid

 1 / 21
 2 / 22
 3 / 23
 4 / 24
 5 / 25
 6 / 26
 7 / 27
 8 / 28
 9 / 29
10 / 30
11 / 31
12 / 32
13 / 33
14 / 34
15 / 35
16 / 36
17 / 37
18 / 38
19 / 39

Djembe 1
Djembe 2
Djembe 3
Bas
Klocka
Signal
Signal
Djembe 1
Djembe 2
Djembe 3
Djembe 1+2
Djembe 1+3
Djembe 2+3
Djembe 1+2+3
Bas/Klocka
Djembe 1+Bas/Klocka
Ensemble
Djembe 1+Bas/Klocka
Ensemble

Lågt
Lågt
Lågt
Lågt
Lågt
Lågt
Normalt
Normalt
Normalt
Normalt
Normalt
Normalt
Normalt
Normalt
Normalt
Normalt
Normalt
Högt
Högt

1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
5:00
2:00
3:00


Liberté

Ljud-
spelaren


Så här ser trumnoterna ut när man använder teckensnittet Djembe, som du kan
ladda ner från sidan Trumnoter på denna site. Där finns även en teckenförklaring.

Rytmerna på denna övnings-CD har sammanställts med dator av samplade slag
från fyra djembetrummor, två bastrummor och en klocka. Tekniken har använts
för att uppnå rena grundslag, exakt tempo och tydlig stereopanorering.
 

 Till Startsidan
 © Lennart Hallström, Djembe Center Stockholm (Kurs/Butik), Åfors (Kontor).
08 - 612 17 82  ·  www.djembe.se  ·  lennart@djembe.se  ·   070-725 42 63
 Skriv ut Sidan