"Det har varit en väldigt bra, inspirerande helg/kurs. Det var ett bra smörgåsbord som du dukade upp. Lagom långa pass, trevligt med tepauser. Du har en bra genomtänkt pedagogik. Det har blivit många utmaningar, just med personlig feedback till var och en. Jag är jätteglad att jag gick den här kursen."

"Många matnyttiga tips för solospel. Och feedbacken på ens eget spel, förbättringstips. Det där med att spela i olika taktarter behöver tränas på mycket, är rädd att tappa bort det. Nu gäller det bara att öva!"

"Lagom antal deltagare. Bra upplagt. Bra avvägning mellan teorisnack och praktiska övningar. Lagom långa dagar (6 tim)."

"För mig som spelat solo flera år har det varit en aha-upplevelse att få teorin och beståndsdelarna i ett traditionellt solo förklarat för mig på ett strukturerat, pedagogiskt sätt."

"Det var en mycket givande kurs på många sätt. Kursen var mycket strukturerad, bra innehåll och pedagogiskt upplagd. En bra balans mellan de teoretiska och de praktiska övningarna."

(KURSUTVÄRDERINGAR EFTER 3-DAGARSKURS I SOLOSPEL)

TILLBAKA