Tillverkning av Djembetrummorna
  Djembe Centers trummor kommer huvudsakligen från sydöstra Mali, eftersom själva djembetraditionen uppstod just i regionen kring gränsen mellan Mali och Guinea för omkring fyrahundra år sedan,
och trummorna där tillverkas fortfarande för att spelas på och inte främst som souvenirer för västerländska turister.

Djembetrummorna huggs för hand ur trästockar från träslag som återplanteras för att förhindra utarmning av skogarna i landet. Nedan ser du några av de utvalda snickare som hugger ut Djembe Centers trummor från träslagen Gueni, Dugura och Lingue.


När trumstommen är färdig lämnas den vidare för finslipning och ytbehandling varefter getskinnet monteras, rakas och spänns upp av en mycket skicklig specialist på detta.


Dessa trummor
tillverkas för
Djembe Center
enligt ritningar,
specifikationer
och riktlinjer
som utgår från
den djembe
som visas på
denna hemsida
som "Lennarts
egen djembe".

Foto:
Lennart
Hallström


De lämpligaste träslagen för djembetillverkling har ganska hög densitet och är därmed ganska tunga, för att klara de kraftiga vibrationerna från en djup och stark baston.

GUENI
GUENI
DUGURA
LINGUE

Man kan tillverka djembetrummor av vilket träslag som helst, med mer eller mindre bra reslutat. Av de svenska träslagen är alm mycket lämpligt. Ek ger lite för hårt och kallt ljud medan gran ger lite väl varm ton. Furu och björk ligger någonstans mitt emellan.
 

 Till Startsidan
 © Lennart Hallström, Djembe Center, Glasbruksvägen 57, 361 94 Eriksmåla.
lennart.hallstrom@djembe.se   ·   070-725 42 63    ·   www.djembe.se
 Skriv ut Sidan