Trumnotsystem för Djemberytmer
 

Det förekommer många olika sätt att notera djemberytmer, och de noter som förekommer på denna hemsida är baserade på tecken-snittet Djembe - ett enkelt trumnotsystem som beskrivs utförligt på Lennart Hallströms internationella hemsida www.djembe.net och även kan laddas ner gratis därifrån. Här följer bara en mycket kort beskrivning av hur noterna kan användas:Noterna ovan representerar djembens tre grundslag:

= bas

= tät

= slappMen noterna kan även användas för bastrummor och klocka:

= Doundoun

= Sangban

= Kenkeni


= Låg Kengele

= Hög KengeleFör att kunna skilja noterna för djembe, bas och klocka,
skrivs motsvarande instrumentsymbol före varje notrad:

= Djembe

= Bas

= Klocka


I exemplet finns en upptakt som börjar på den sista noten.
Asterisken markerar upptaktnoten och vilken rad den gäller.

Pilen i slutet på andra raden markerar att basrytmen är för
lång för att få rum på en rad och därför fortsätter på nästa.

 
 

 Till Startsidan
 © Lennart Hallström, Djembe Center, Glasbruksvägen 57, 361 94 Eriksmåla.
lennart.hallstrom@djembe.se   ·   070-725 42 63    ·   www.djembe.se
 Skriv ut Sidan