Hur spelar man Djembe?
 

(Nedkortat från läroboken "Afrikanska trumrytmer" av L. Hallström.)

           När man spelar djembe ska trumman vara lutad bort från trummarens kropp för att basljudet ska kunna komma ut nertill.

Utgå från djembens balansläge, och välj sedan en lutning som gör att basljudet blir tillräckligt samtidigt som det känns bekvämt att spela.

För att behålla trumman i rätt position håller du fast den med benen. Om du vill avlasta benen kan du även ha ett band kring midjan som du knyter eller krokar fast i trummans snörning.

För att spela på en djembe behöver man bara kunna slå med händerna mot ett trumskinn. För att kunna spela traditionella rytmer på en djembe behöver man dessutom lära sig de tre grundslagen.

Det ena slaget ger en djup baston, det andra ger en ljus och snärtig ton och det tredje ger en kort dov ton.

1. Bas-slaget ska ge en så ren och djup baston som möjligt. Man slår med rak handled och träffar så att handflatan studsar mot trummskinnets mitt, och försöker undvika att daska i fingrarna så att det låter slafsigt. Håll fingrarna tätt ihop så att det blir en så ren baston som möjligt. Hur bastonen kommer att låta beror bland annat på hur mycket djemben lutar när man slår.

2. Slappslaget slås som en pisksnärt mot trumskinnet. Man slår med rak handled och låter en del av handflatan träffa trummans kant ögonblicket innan fingrarna träffar trumskinnet för att få en bra snärt. Fingrarna ska vara raka men avslappnade för att kunna åstadkomma den snärt som karaktäriserar slaget.

3. Tätt slag: När man slår detta slag bör fingrarna hållas tätt ihop för att inte åstadkomma samma piskande ljud som slappslaget. Istället ska en kort och dov ton höras när man slår slaget vid trummans kant. (Detta slag har helt olika benämning på de olika språk som ofta förekommer på trumkurser i Sverige. På franska kallas det "fermêt", dvs slutet eller fast. På engelska kallas det "tone", dvs tonande. På danska kallas det "lukket", dvs stängt, och på svenska används ofta conga-termen "öppet".)

Polyrytmik och solospel

De afrikanska trumrytmerna används traditionellt som ackompanjemang till afrikansk dans. Varje sådan dansrytm har ett eget namn och består av en viss kombination av rytmer som spelas polyrytmiskt till dansen.

Förutom grundrytmen finns det även ett antal ackompanjerande delrytmer och en signal. Signalen är en kort rytmfras som ledartrummaren inleder rytmen med för att trummarna ska kunna börja samtidigt och i rätt tempo. Signalen spelas även under dansen för att dansarna ska kunna byta till nästa dansrörelse samtidigt, och för att både trummare och dansare ska kunna sluta samtidigt.

Ledartrummaren brukar även spela solo till dansen. Detta innebär antingen att man spelar improviserat till de olika dansrörelserna för att ge stöd och inspiration till dansarna, eller att man spelar traditionella solofraser för att fylla samma funktion.

 

 Till Startsidan
 © Lennart Hallström, Djembe Center, Glasbruksvägen 57, 361 94 Eriksmåla.
lennart.hallstrom@djembe.se   ·   070-725 42 63    ·   www.djembe.se
 Skriv ut Sidan