Var spelas det djembe idag?
 

Djembetrummor spelas i alla möjliga olika sammanhang idag.
Här får du en liten orientering om djembetrummans utbredning.


Ursprungligen spelades djembetrummor i de västafrikanska byar där den har sin traditionella bakgrund. Där användes den tillsammans med dans och sång som en självklar del av vardagslivets sysslor, fester och ceremonier.

I de västafrikanska storstäderna förekommer istället djembespel i samband med uppträdanden för turister på hotell och restauranger, men även på smågator.

Varje land i Västafrika har dessutom en nationalbalett som består av de främsta traditionella dansarna och trummarna. Dessa har som uppgift att representera landets kulturella traditioner, och vidareutvecklar traditionen med nya rytmer och danser.

Idag är djembetrumman spridd över hela världen och har fått nya sammanhang:

Trumkurser - givetvis spelas det djembe på djembekurser över hela världen. Lokala trumlärare och kringresande gästlärare finns överallt där intresset är tillräckligt stort. Utbudet kan variera från djup traditionell kompetens till rytmisk lekstuga.
Läs mer om olika typer av undervisning i djembespel.

Dans - det är framför allt i samband med afrikansk dans som djemben har sin naturliga plats som ackompanjemang till den energifyllda dansen. Afrikanska danskurser brukar ha minst två trummare som spelar under lektionerna. Djembe förekommer även mer och mer som ackompanjemang till modern dans, jazzdans och frigörande dans.

Föreställningar - det är inte så vanligt med traditionella trum- och dansföreställningar i vårt land, men de förekommer ibland när lokala grupper har skaffat sig en tillräckligt stor repertoar för att visa upp sig.

Parkspel
- på sommaren kan man ibland höra djembespel från parker i storstaden, när några trummande vänner har samlats för att ha kul. Utomlands är stranden vanligast.

Gatumusik - en ensam djembespelare som outtröttligt spelar samma hemsnickrade rytmer om och om igen. Dessa gatumusikanter är dessvärre trummare som inte är insatta i djembetraditionen och därför inte heller kan försörja sig som trummare på afrikanska danskurser. Traditionella djembespelare är alltid flera när de spelar ute.

Elevgrupper - när deltagarna på en djembekurs lär känna varandra så kan de ibland börja träffas och spela regelbundet hemma hos någon som bor i villa eller har tillgång till en lämplig lokal för trumspel. På Djembe Center blir eleverna alltid uppmuntrade att lära känna varandra och fortsätta spela tillsammans. Idag finns sådana elevgrupper på flera olika nivåer som har spelat ihop under längre eller kortare tid.

Populärmusik - i många moderna musikgrupper används djembetrumma istället för det vanliga trumsetet, eller bara som ett komplement till detta. I synnerhet inom den moderna folkmusiken har djemben blivit ett populärt rytminstrument.

 

 Till Startsidan
 © Lennart Hallström, Djembe Center, Glasbruksvägen 57, 361 94 Eriksmåla.
lennart.hallstrom@djembe.se   ·   070-725 42 63    ·   www.djembe.se
 Skriv ut Sidan