Tillbaka till föregående sida
Gör ett utskick
av nyhetsbrev för afrikanska trummor och dans i SverigeOBS!

På grund av systemändringar hos webbleverantören kan utskick inte
längre göras via Djembe-Nytt. (Den programkod som jag använde för
detta i början på 2000-talet acceperas inte längre, och jag kan inte
det senaste programspråk som nu krävs för att skriva om alltihop.)

Lennart Hallström