Att välja en lämplig Djembelärare
 

För den som vill lära sig spela djembe kan det ibland vara svårt att hitta en bra trumlärare. På vissa orter finns det ingen alls, och på andra orter kan det finnas många - med varierande kompetens...

Eftersom det är viktigt att bli nöjd med sin trumlärare har jag gjort en checklista som du kan använda om du känner dig lite tveksam:


• Bakgrund
- Hur har trumläraren själv lärt sig spela djembe? Vilka lärare har trumläraren själv haft? Hur många? Har trumläraren lärt sig spela traditionellt?

Trumlärare lär oftast ut på det sätt de själva har lärt sig, och det kan därför vara avgörande vilken bakgrund de har. Den som haft många trumlärare som undervisat på olika sätt får sannolikt ett mer vidsynt och personligt sätt att lära ut än den som bara haft en eller ett fåtal lärare.


• Tradition - Lär trumläraren ut traditionellt djembespel eller en egen variant? Lär trumläraren ut traditionella djemberytmer eller rytmer från andra trumkulturer?

Eftersom djembetrumman är populärare än andra handtrummor så finns det trumlärare som undervisar i djembespel med en helt annan kulturs trumteknik och trumrytmer. Om man bara är intresserad av att spela trumma i största allmänhet är detta naturligtvis helt okej.

Om man däremot vill lära sig traditionellt djembespel så måste man försäkra sig om att trumläraren använder de traditionella grundslagen och traditionella rytmer. Annars måste man lära om allting från början den dag man vill kunna spela traditionellt djembespel tillsammans med andra.• Erfarenhet - Hur länge har läraren undervisat i djembespel? Vilken typ av elever har läraren undervisat tidigare: Barn? Vuxna? Svenskar? Västerlänningar? Afrikaner? Nybörjare? Avancerade? Små grupper? Stora grupper?

En trumlärare kan vara lysande för en viss kategori men en katastrof för en annan kategori, eftersom de olika kategorierna kräver olika typ av pedagogik och metodik.

Ju mer erfarenhet trumläraren har av att undervisa just de kategorier som du själv ingår i, desto större chans att du blir nöjd med en kurs!• Pedagogik - Vilken typ av pedagogik och metodik använder trumläraren?

En trumlärare som inte kan besvara denna fråga har sannolikt ingen pedagogik alls, dvs du får sköta hela inlärningen själv genom att försöka hänga med när trumläraren spelar. Denna metod är nästan den enda möjliga om man talar olika språk eller har svårt att förstå varandra.

Att trumläraren och eleven talar samma språk är en förutsättning för en god pedagogik. Att använda tolk är en nödlösning som aldrig blir riktigt bra.

En trumlärare med god pedagogisk förmåga ser exakt vad du har svårt för och underlättar din inlärning genom att på ett förenklande sätt förklara och ge dig den hjälp du behöver. Ju mer medveten en trumlärare är om olika sätt att undervisa, desto större chans att du blir en nöjd elev.• Referenser - Är trumlärarens undervisning uppskattad av eleverna? Vad lär man sig på trumlärarens kurser? Vad brukar eleverna tycka är bra och dåligt?

Att få tidigare elevers omdömen redovisade är oftast det bästa sättet att bilda sig en uppfattning om en trumlärare. Och då är det viktigt att det inte enbart är de nöjda eleverna som redovisas. Det intressanta är att ta reda på varför vissa elever är nöjda eller missnöjda, eftersom en elev kan vara helt nöjd med något som en annan är missnöjd med!

Be gärna om namnen på ett antal tidigare elever och fråga dem vad som var bra och dåligt med trumlärarens undervisning. En trumlärare som har många missnöjda referenser eller inga alls blir du sannolikt inte heller helt nöjd med.• Nivå - Vilken nivå befinner sig trumläraren på som djembespelare? Finns det en förståelse för nybörjarens problem? Är trumläraren bra nog för den avancerade?

Trumlärarens egen spelnivå sätter gränsen för vilken undervisning som är möjlig. Avancerade elever behöver därför en trumlärare som är tillräckligt mycket mer avancerad i sitt eget utövande.

Men trumlärare som befinner sig på en mycket hög spelnivå löper samtidigt risken att stå frågande inför nybörjarens svårigheter att lära sig de enklaste grunderna, därför att dessa svårigheter är så oerhört avlägsna i trumlärarens egen erfarenhet - om de ens funnits där!

En bra trumlärare sätter sig lätt in i varje elevs inlärningssituation - oavsett vilken spelnivå det gäller - och kan därför lotsa eleven genom varje svårighet på bästa sätt. Om trumläraren själv en gång i tiden gick igenom samma svårigheter som eleverna nu brottas med så kommer eleverna sannolikt bli nöjda med undervisningen.• Professionalism - Är trumläraren professionell? Är trumläraren timanställd eller egen företagare? Har trumläraren pedagogisk utbildning?

Det finns trumlärare som har sin undervisning som yrke och trumlärare som har det som hobbyverksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. De som lever på att undervisa helt i egen regi har även eget företag om verksamheten är seriös och de som undervisar hos ett studieförbund eller annan kulturskola har timanställning.

En trumlärare som försörjer sig på sin djembeundervisning behöver ha nöjda elever för att kunna göra det.

Vissa trumlärare är utbildade musiklärare, dvs de har läst bland annat pedagogik på någon musikhögskola. Andra kan vara pedagogiskt utbildade på annat sätt. Detta betyder inte nödvändigtvis att de som har pedagogisk utbildning är bättre trumlärare eller pedagoger, men de vet i alla fall vad pedagogik är, och bör känna till flera olika typer av undervisningsmetoder.• Läromedel - Vilka läromedel använder trumläraren förutom trumman?
Använder trumläraren någon typ av notsystem? Vilket notsystem?


För den som enbart spelar på gehör och har osvikligt hörselminne behövs ingenting annat än instrumentet man spelar på, men för alla andra är läroböcker, noter, video eller cd-skivor ett nödvändigt stöd för inlärningen och utövandet.

En bra trumlärare kan erbjuda läromedel som är anpassade till alla typer av inlärning och ett notsystem som är väl anpassat till djembetrummans rytmer. En trumlärare som inte använder sig av de olika hjälpmedel för inlärningen som finns tillgängliga idag gör det onödigt svårt för sina elever.• Kulturhistoria - Är trumläraren insatt i djembens kulturella sammanhang?
Har trumläraren erfarenhet av att spela djembe i dessa sammanhang?


För att förstå djemberytmernas koppling till den övriga västafrikanska kulturen behöver trumläraren ha studerat och/eller levt en längre tid i den västafrikanska musikkulturen. Eftersom denna kultur varierar starkt från region till region är det en stor fördel att ha bekantat sig med så många regionala varianter som möjligt. Det som gäller i en region kan nämligen vara helt okänt eller helt fel i en annan region.

Trumlärare som är vana att spela i så många olika traditionella och regionala sammanhang som möjligt med dans, trummor och sång kan sannolikt förmedla denna djembetradition bättre och lättare än de som inte har samma erfarenhet.

Att känna till och kunna många av de danser, sånger, bas- och klockrytmer som hör till de traditionella djemberytmerna är också en självklarhet för en bra trumlärare.Här är en kort checklista som du kan använda innan du väljer trumlärare:

FAKTA OM TRUMLÄRAREN

JA
NEJ
1.
Spelar själv djembe enligt traditionen    
2.
Haft många traditionella djembelärare    
3.
Har undervisat sådana som dig länge    
4.
Använder en väl utvecklad pedagogik    
5.
Kommunicerar på ett språk du förstår    
6.
Goda referenser från tidigare elever    
7.
Spelar på en lämplig färdighetsnivå    
8.
Undervisar i djembe yrkesmässigt    
9.
Använder läromedel lämpliga för dig    
10.
Väl insatt i djembens kulturhistoria    
11.
Van vid traditionellt spel till dans    

Om det blir tio eller fler JA så kan du lugnt anmäla dig till en kurs!
 
 

 Till Startsidan
 © Lennart Hallström, Djembe Center, Glasbruksvägen 57, 361 94 Eriksmåla.
lennart.hallstrom@djembe.se   ·   070-725 42 63    ·   www.djembe.se
 Skriv ut Sidan