Studiehandledning till Lärobok och CD

Go Top / Menu

Denna bok
är även ett
nothäfte!

Pris: 120:-
(690:- med 10
Övnings-CD)
inkl moms

ISBN 91-
97326216


Till Beställningssidan

 Finns även med alla 10 Övnings-CD!
Studiehandledningen är avsedd för alla som
använder läroboken Afrikanska trumrytmer
- oavsett om de är lärare eller elever.

Den innehåller 20 lektionsuppläggningar
och notblad till samtliga rytmer från såväl
läroboken som alla övnings-CD-skivorna -
sammanlagt mer än 200 olika delrytmer!

Studiehandledningen har 60 spiralbundna
A4-sidor och finns även i en specialversion
där samtliga 10 Övning-CD ingår i häftet.

Förberedda
Lektioner


(21 sidor)
Varje lektion i Studiehandledningen innehåller fölljande punkter:

•  Förberedelser

(förberedelser som bör göras innan lektionen börjar)

•  Kursmoment

(vilka avsnitt i läroboken som används under lektionen)

•  Diskutera

(förslag till ämnen att diskutera och frågor att besvara)

•  Fördjupning

(hänvisningar till böcker, övnings-CD och notblad)

•  Målbeskrivning

(vad varje deltagare ska känna till efter lektionen)


Notblad

(36 sidor)

Studiehandledningens notavdelning innehåller samtliga rytmer från läroboken
och övnings-CD-serien Afrikanska trumrytmer:

Africa

Djankadi

Kokou

Shiko

Telephone

Akiwowo

Doudoumba

Liberté

Sofani

Timiny

Basikolo

Forêt

Macrou

Sokou

Tiriba

Cassa

Fouta

Mandiani

Soli

Yole

Congo

Kakilambe

Rabodaille

Soronolé

Yanvalou

Diansa

Kpanlogo

Rumba

Sorsornet

Zebolah


 

Noterna till rytmerna är specialutvecklade för afrikanska trumrytmer av författaren:


   

   

 

 Till Startsidan
 © Lennart Hallström, Djembe Center Stockholm (Kurs/Butik), Åfors (Kontor).
08 - 612 17 82  ·  www.djembe.se  ·  lennart@djembe.se  ·   070-725 42 63
 Skriv ut Sidan