Övnings-CD med Djemberytmer
  Övnings-CD-serien är avsedd för dig som inte har någon att spela med. Den förutsätter att du redan har lärt dig de tre grundslagen.

CD-serien består av 10 Övnings-CD med två kompletta rytmer per CD (se hur alla delrytmerna spelas i innehållsförteckningen nedan).
Det finns även en samlings-CD med ensemblespel från alla 10 CD.

Övnings-CD-skivorna kommer i enkla pappersfodral eller plastfickor.
De är 70 minuter långa och kostar 70:-/st eller 690:- i Nothäfte.

Klicka här om du vill gå direkt till sidan med beställningsformulär
 
CD 1
CD 2
CD 3
CD 4
       
CD 5
CD 6
CD 7
CD 8
           
CD 9
CD 10
Samlings-CD
10 Övnings-CD


Spår

Delrytm

Tempo

Tid

 1 / 21
 2 / 22
 3 / 23
 4 / 24
 5 / 25
 6 / 26
 7 / 27
 8 / 28
 9 / 29
10 / 30
11 / 31
12 / 32
13 / 33
14 / 34
15 / 35
16 / 36
17 / 37
18 / 38
19 / 39

Djembe 1
Djembe 2
Djembe 3
Bas
Klocka
Signal
Signal
Djembe 1
Djembe 2
Djembe 3
Djembe 1+2
Djembe 1+3
Djembe 2+3
Djembe 1+2+3
Bas/Klocka
Djembe 1+Bas/Klocka
Ensemble
Djembe 1+Bas/Klocka
Ensemble

Lågt
Lågt
Lågt
Lågt
Lågt
Lågt
Normalt
Normalt
Normalt
Normalt
Normalt
Normalt
Normalt
Normalt
Normalt
Normalt
Normalt
Högt
Högt

1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
5:00
2:00
3:00

    Delrytmerna i varje rytm har valts ut så att minst en av djemberytmerna är karaktärsrytm och en kan användas istället för bastrummans rytm. Som basrytm och klockrytm används karaktärsrytmer eller förenklade varianter.

Rytmerna på varje övnings-CD har sammanställts av samplade slag från fyra djembetrummor, två bastrummor och en klocka. Tekniken har använts för att uppnå rena grundslag, exakt tempo och tydlig stereopanorering.

Till rytmerna på varje Övnings-CD medföljer enkla trumnoter för afrikanska trumrytmer. Du kan både se noterna och höra exempel på varje rytm från CD-skivorna ovan!
   


HUR MAN ANVÄNDER EN ÖVNINGS-CD:
   
Nivå 1

Djembe-
övning
Innan du har lärt dig rytmerna

Spela ihop med en delrytm i taget - börja med de långsamma CD-spåren (1, 2, 3 och 6) och fortsätt med spåren i normalt tempo (7, 8, 9 och 10).

Spela därefter ihop med den ena delrytmen när två eller flera delrytmer spelas samtidigt (spår 11, 12, 13, 14, 16 och 17).

När detta går bra kan du pröva att växla mellan de olika delrytmerna som spelas tillsammans. Byt delrytm efter varje eller varannan signal. Du kan även öva att själv spela signalerna innan du växlar rytm.
   
Bas/klock-
övning


Börja med att spela bas ihop med basrytmen och klocka ihop med klockrytmen i långsamt tempo (spår 4 och 5) och spela sedan båda i normalt tempo (spår 15).

Spela sedan bas och klocka till de spår som även innehåller djemberytmer i normalt tempo (16 och 17).
   
Nivå 2

Djembe-
övning

När du har lärt dig rytmerna

Spela någon av de rytmer som inte spelas på de spår som innehåller en eller två delrytmer. Börja med de långsamma spåren (1, 2, 3, 4, 5 och 6) och fortsätt i normalt tempo (spår 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 och 16).

Även här kan du växla mellan delrytmerna och spela signaler mellan växlingarna.
   
Bas/klock-
övning
Spela basrytmen och klockrytmen till några av de spår som enbart innehåller djemberytmer (8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14). Om tempot är för högt kan du pröva att börja med de långsamma spåren (1, 2 och 3).
   
Nivå 3

Djembe-
övning

När du ackompanjerar dans eller spelar solo

Spela ihop med någon av djemberytmerna på spår 19 och pröva att växla mellan dem och slå signal innan du växlar. Du kan även göra detta med de djemberytmer som inte spelas på spår 18.

Avsluta med att använda ensemblespåren (17 och 19) som ackompanjemang till improviserat solospel.
   
Bas/klock-
övning
Spela bas- och klockrytmen ihop med någon av de snabba spåren (18 och 19). Du kan använda spår 14 som ackompanjemang till basvariationer eller bassolo.
 

 Till Startsidan
 © Lennart Hallström, Djembe Center, Glasbruksvägen 57, 361 94 Eriksmåla.
lennart.hallstrom@djembe.se   ·   070-725 42 63    ·   www.djembe.se
 Skriv ut Sidan